Încărcare referate în PAAP

În această secțiune aveți acces la toate articolele conținute în referatele de necesitate aprobate la nivelul Biroului de achiziții

Încarcă articol pe o poziție PAA – Acțiunea va permite să alocați un cod CPV respectivului
articol (acces la baza de date CPV integrală).
Dupa alegerea codului CPV se va face o verificare la nivelul PAA și se vor identifica pozițiile
PAA încadrate pe același cod CPV.

Cazul 1 – Dacă există poziții în PAA încadrate pe același cod CPV, acestea vor fi afișate,
urmând să decideți dacă încărcați respectivele articole pe o poziție existentă, adaugați o poziție
nouă în PAA care va fi automat încărcată cu cantitatea și valoarea estimată aferentă articolului
tratat sau alegeți alt cod CPV. 

Cazul 2 – Dacă nu există poziții în PAA încadrate pe acel cod CPV, veti avea opțiunea să adaugați o poziție nouă în PAA care va fi automat încărcată cu cantitatea și valoarea estimată aferentă articolului tratat sau alegeți alt cod CPV.

Articolele încarcate pe poziții PAA existente sau poziții PAA noi se vor regăsi la nivelul PAA
secțiunea Info de gestiune a fiecărei poziții