Planul Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) reprezintă elementul central al sistemului informatic ProcessPlayer.
În cadrul acestei secţiuni veţi avea o imagine în timp real al PAAP cu acces la următoarele acțiuni și informații:

Adaugă – Adăugare poziție în PAAP.
Export – export integral a tuturor pozițiilor PAAP în format csv.
Export proceduri complexe – export extras din PAAP ce va conține pozițiile din Plan pentru care
a fost prevăzută derularea prin aplicarea unei proceduri complexe, conform formatului ANAP.
Export cumpărări directe – Anexa PAAP ce cuprinde pozițiile din plan pentru care a fost
prevăzută derularea prin aplicarea de Achiziție directă.
Total valoare estimată – Suma valorilor estimate a tuturor pozițiilor din PAAP în timp real.
Editare poziție PAAP – În cazul în care pe respectiva poziție nu au fost încărcate articole conţinute în
referate de necesitate,) se poate edita integral. De asemenea se poate Șterge poziția din PAAP.
În cazul în care pe respectiva poziție PAAP au fost încărcate articole, în cadrul acțiunii de editare
se poate mări/micșora valoarea estimată și se poate modifica procedura de achiziție aplicată şi
data de începere/finalizare.
La nivelul PAAP se va ține cont de pragurile valorice aplicabile procedurilor de achiziție publică.

INFO – La nivelul fiecarei pozitii din PAAP veti avea acces la o sectiune de gestiune a acesteia din punct de vedere cantitativ si valoric

Articole încărcate – Toate articolele încărcate pe respectiva poziție cu detalii privind
compartimentul de la care provine, cantități și valori estimate.
Comenzi asociate – Toate comenzile articolelor încărcate cu detalii privind furnizorul de la care
s-au achiziționat, cantități și valori efective de achiziție (vezi secțiunea 4.e)
Formular modificare poziție PAA – la adăugarea, modificarea sau ștergerea unei poziții PAA
se va genera un formular. Formularele vor fi disponibile în ordine cronologică, astfel având o
evidență asupra tuturor modificărilor aduse poziției.