Gestionează Compartimente

În această secțiune, aveți posibilitatea să adăugați denumirea compartimentelor care compun instituția și care sunt responsabile pentru întocmirea referatelor de necesitate prin intermediul sistemului. Definirea corectă a compartimentelor este esențială, deoarece fiecare utilizator configurat în sistem va fi corelat cu un compartiment specific.

Adăugare Compartiment Nou

  1. Apăsați butonul “Adaugă Compartiment”.
  2. Completați cu atenție denumirea compartimentului.
  3. Salvați informațiile.

Modificare Compartiment Existent

  1. Navigați la compartimentul pe care doriți să-l modificați.
  2. Editați denumirea compartimentului, dacă este necesar.
  3. Salvați modificările.

Asigurați-vă că denumirea fiecărui compartiment reflectă exact structura instituției.