Administrare Roluri

Această secțiune vă permite să gestionați rolurile predefinite din sistem. Există patru tipuri de roluri, fiecare având responsabilități specifice:

1. Compartiment

Rolul Compartimentului este responsabil de generarea și gestionarea referatelor de necesitate specifice. Utilizatorii cu acest rol pot întocmi și administra referatele de la nivelul fiecărui compartiment.

2. Staff

Rolul Staff este destinat aprobării și avizării referatelor din punct de vedere al oportunității, disponibilităților financiare sau din perspectivă tehnică, atunci când este necesar. Utilizatorii cu acest rol contribuie la procesul de aprobare al referatelor.

3. Șef Birou Achiziții

Rolul Șef Birou Achiziții are atribuția de a recepţiona toate referatele de necesitate emise în cadrul instituției și de a le delega utilizatorilor cu rol de Birou Achiziții. Acest rol are o responsabilitate cheie în procesul de achiziții.

4. Birou Achiziții

Rolul Birou Achiziții este alocat utilizatorilor delegați de către Șeful Biroului Achiziții. Aceștia sunt responsabili pentru gestionarea efectivă a achizițiilor în conformitate cu referatele aprobate.

Alocare de Roluri

  • Fiecărui utilizator ii este alocat unul sau mai multe roluri în momentul configurării.
  • Excepția este reprezentată de rolul Șef Birou Achiziții, care poate fi alocat unui singur utilizator.

Asigurați-vă că alocarea de roluri reflectă eficient structura și procesele specifice din cadrul instituției.

Gestionarea Accesului la Date

  • Fiecare rol poate fi configurat individual pentru a avea acces la seturile de date specifice din cadrul sistemului.
  • Asigurați-vă că accesul fiecărui rol este bine definit pentru a corespunde eficient nevoilor și responsabilităților specifice.