Eficiență și simplificare

Responsabilizarea compartimentelor în întocmirea referatelor de necesitate simplifică și optimizează fluxurile de aprobare și avizare. Baza de date unică de produse, servicii și lucrări aduce o abordare unitară în transmiterea informației, accelerând procesele.

Degrevare și consistență

Sistemul degrevează departamentele de achiziție de sarcini suplimentare cauzate de inconsistența informațiilor din referatele de necesitate. PAAP devine un instrument managerial puternic, aliniind informația cu solicitările, sursele de finanțare și categoriile bugetare.

Transparență și auditare

Procesele de auditare internă și din partea Curții de Conturi sunt simplificate, deoarece toate informațiile legate de achiziții sunt acumulate în PAAP. Gestionarea contractelor și a acordurilor cadru este îmbunătățită, evitând astfel acumularea de stocuri și optimizând gestionarea bugetului.

Planificare bugetară eficientă

Analiza multianuală comparativă a PAAP permite o mai bună structurare a bugetelor în ultimul trimestru pentru anul următor. Evitarea supraestimării necesităților și bugetelor la începutul anului este posibilă datorită transparenței și controlului oferite de

sistem.

Documentație

Vezi aici toate caracteristicile ProcessPlayer pentru sectorul public …

Cum pot implementa ProcessPlayer în organizația în care îmi desfășor activitatea?