Eficiență și simplificare

Responsabilizarea compartimentelor în documentarea obiectului achiziției simplifică și optimizează fluxurile de aprobare și avizare. Baza de date unică de produse, servicii și lucrări aduce o abordare unitară în transmiterea informației, accelerând procesele.

Degrevare și consistență

Sistemul degrevează departamentele de achiziție de sarcini suplimentare cauzate de inconsistența informațiilor din referatele de necesitate. Planificare achizițiilor devine un instrument managerial puternic, aliniind informația cu solicitările, sursele de finanțare și categoriile bugetare.

Control și trasabilitate

Procesele de auditare internă sunt simplificate, deoarece toate informațiile legate de achiziții sunt acumulate în sistemul de planificare. Gestionarea contractelor și a acordurilor cadru este îmbunătățită, evitând astfel acumularea de stocuri și optimizând gestionarea bugetului.

Gestiunea eficientă a bugetelor

Analiza multianuală comparativă a planului de achiziții permite o mai bună structurare a bugetelor în ultimul trimestru pentru anul următor. Evitarea supraestimării necesităților și bugetelor la începutul anului este posibilă datorită transparenței și controlului oferite de sistem.

Cum pot implementa ProcessPlayer în organizația în care îmi desfășor activitatea?